Санхүүгийн систем

Green Finance. Хялбар бүртгэл, зөв тайлагнал

Тасралтгүй үргэлжлэх бизнесийн санхүүгийн бүртгэлийг хөтлөн, өнгөрсөн, одоо, ирээдүйн үр дүнг шинжлэн, оновчтой шийдвэр гаргах боломжийг олгох Green Finance систем.

Демо турших

Green Finance гэж юу вэ?

Green Finance нь Green ERP байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн цогц системийн бүрдэл хэсэг бөгөөд Монгол улсын нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль, Сангийн яамны болон бусад холбогдох дүрэм, Нягтлан бодох бүртгэлийн олон улсын стандарт, Санхүүгийн тайлагналын олон улсын стандарт болон холбогдох журмын хүрээнд нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг хөтлөн явуулахад нийцүүлэн хөгжүүлсэн систем юм.

Яагаад Green Finance гэж?

Green Finance нь Монголын томоохон групп компанийн санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагаанд туршигдаж хэрэглээнд нэвтрэн, хэрэгцээ шаардлагад нь нийцэн арав гаруй жил хөгжсөн програмыг өргөтгөн Green ERP байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн цогц системийн дэд систем юм. 

shape

УДИРДЛАГЫН БҮРТГЭЛ

Байгууллагын бизнесийн онцлог, дотоод үйл ажилллагаанд санхүүгийн шинжилгээ хийх, бизнес процессыг зохион байгуулах, хяналт тавих, удирдах, санхүүгийн тактикийн болон стратегийн шийдвэр гаргалтыг дэмжих мэдээллээр хангах дараах удирдлагын бүртгэлийн боломжуудтай. Зардлын бүртгэл Төсөв, гүйцэтгэл Шинжилгээний тайлан

ГҮЙЛГЭЭ ХЯНАЛТЫН МОБАЙЛ ШИЙДЭЛ

Байгууллагын данс захиран зарцуулах эрх бүхий албан тушаалтан мобайл технологийн шийдлээр гүйлгээг хянаж, зөвшөөрөл олгох боломжтой. Имэйл санамж Олон шатлалт хяналт, баталгаажуулалт Мобайл зөвшөөрөл 

НАЙДВАРТАЙ АЖИЛЛАГАА

Green Finance систем Green ERP цогц системийн суурь технологиор бүтээгдсэн тул найдваратай ажиллагаа, хурд, мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангах архитектур зохион байгуулалт, хэрэглэгчийн хандах эрхийн уян хатан тохиргоотой. Ажлын урсгал баталгаажуулалт Дэд эрх Нууц үгийн бодлого Лог менежмент

Green Finance системийн үндсэн функцүүд

icon-1

Ерөнхий дэвтэр

Дансны төлөвлөгөө, хуваарилалт, гүйлгээ, санхүүгийн мэдээллийн нэгтгэсэн үр дүнг хангана.

icon-2

Авлага

Борлуулалт болон бусад санхүүгийн системээс авлага татах, бүртгэх, хянах, нэгтгэх боломжтой.

icon-3

Өглөг

Ваучер болон чекийн бүртгэл, төлбөрийн гүйлгээ, төлбөрийн хуваарийн боломжтой.

icon-4

Үндсэн хөрөнгө

Үндсэн хөрөнгийн үндсэн бүртгэлээс эхлэн, тооллого, элэгдэл, гүйлгээний боломжтой

icon-5

Мөнгөн хөрөнгө

Бэлэн мөнгөний гүйлгээ, хяналт, шинжилгээ хийх боломжтой. Мөнгөн хөрөнгийн урсгалыг хянаж, удирдах боломжийг олгоно.

icon-6

Түрээс

Санхүүгийн болон үйл ажиллагааны түрээсийн бүртгэлийг хөтлөх боломжтой.

icon-7

Бараа материал

Бараа материалын бүртгэл, гүйлгээ, өртөг зардлын тооцоллын боломжтой.

icon-8

Санхүүгийн тайлан

Татварын тайлан Шинжилгээний тайлан Санхүүгийн байдлын тайлан Орлогын дэлгэрэнгүй тайлан Мөнгөн гүйлгээний тайлан Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

icon-9

Нэмэлт боломж

Ажлын захиалга Олон валют, ханшийн тэгшитгэл Төсөв, төлөвлөгөө Зардлын төв Хөрөнгө оруулалтын бүртгэл Эздийн өмчийн бүртгэл Дансны бүлэг 

Green Finance системийн төрлүүд

Энэ бол энгийн нэг програм биш Хүний нөөцийн менежментийн тэргүүн туршлага, ноухау.

On-Premise - Green HRM систем

Системийг өөрийн бизнес процест тохируулан нутагшуулан ашиглах боломжтой.

Групп болон томоохон хэмжээний байгууллагуудад илүү тохиромжтой

Хэрэглэгч өөрийн сервер дээр систем суурилуулж, серверийн хэвийн ажиллагааг хариуцна

Зөвлөхтэй холбогдох

SaaS - Green HRM систем

Системийг өөрийн бизнес процест нутагшуулан тохируулж ашиглах боломжтой бөгөөд мэргэжлийн технологийн баг сервер, системийн хэвийн ажиллагааг хариуцна.

Жижиг, дунд хэмжээний байгууллагуудад тохиромжтой

Сар бүрийн тогтмол төлбөрийн нөхцөлтэй

Анхны хөрөнгө оруулалт харьцангуй бага

Админы оролцоог 100% бууруулна

Интернэт сүлжээнд ажиллана

Сервер тоног төхөөрөмжийн нэмэлт зардалгүй

Мэдээллийн нууцлал, аюулгүй байдал дэлхийн #1 Oracle -н технологиор хангагдсан.

Үнийн мэдээлэл авах

ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ АВАХ

GreenHRM-ийн системийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл бидэнтэй холбогдоорой.

Утас: (976) 7731-2424, 7702-4040

Имэйл: crm@itzone.mn, sales@digitalworks.mn

Веб хуудас: www.itzone.mn, www.digitalworks.mn